Get Adobe Flash player
«Ursa Trail 2018» στις 3 Ιουνίου 2018 44 ημέρες

registrations

Φωτογραφίες 2017

ursatrial-logo

Βίντεο με στιγμιότυπα από τους αγώνες του 2017

videos

adventure-award-2016-bo

adventure-award-2016-bmr

logo vall del congost 2018 web 1

utmb 2017

Ursa Trail 2017 promo

promo video

Ursa Trail QR Code

UrsaTrail2017QRCode

Στα Χνάρια της Αρκούδας QR Code

Chnaria2017QRCode

Ο καιρός στο Μέτσοβο

1. ΓΕΝΙΚΑ: Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις επισύρει πάντα την ποινή του αποκλεισμού. Οι κριτές του αγώνα όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Επιτροπή Αγώνα.

2. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Οι αγώνες Ursa Trail 40χλμ. και 20χλμ. θα διεξαχθούν την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018. Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα είναι στα 1.150μ. υψόμετρο, στη κεντρική πλατεία του Μετσόβου.
Ο αγώνας Ultra Ursa Trail 100χλμ. θα διεξαχθεί το Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου με εκκίνηση και τερματισμό το Μέτσοβο

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αθλητές έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας. Για συμμετοχή στον αγώνα Ursa Trail πρέπει να έχουν τρέξει την τελευταία διετία δύο αγώνες βουνού άνω των 20χλμ. ή έναν άνω των 30χλμ.

4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ: Οι διαδρομές του αγώνα ακολουθούν κατά κύριο λόγω μονοπάτια σηματοδοτημένα. Επιπλέον πρόσκαιρη σηματοδότηση τοποθετείται τις παραμονές του αγώνα, ώστε η διαδρομή να είναι όσο το δυνατόν σαφέστερη.
Η χιλιομετρική απόσταση των αγώνων είναι: 40χλμ. με 2.700μ. υψομετρική διαφορά, 20χλμ. με 1050μ. υψομετρική διαφορά και 100χλμ. με 5.500 υψομετρική διαφορά.

5. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ: - Ο αγώνας Ursa Trail 40χλμ. κλείνει 8:30 (οκτώμισι) ώρες μετά την εκκίνηση. Υπάρχουν 2 ενδιάμεσα σημεία-όρια χρονικού αποκλεισμού στον αγώνα. Τα σημεία αποκλεισμού ορίστηκαν για την ασφάλεια των ίδιων των αθλητών και για την εύρυθμη διεξαγωγή του αγώνα. Όσοι αθλητές δεν καταφέρουν να περάσουν από αυτά τα σημεία στους χρόνους που αναφέρονται, θεωρούνται άκυροι και μπορούν να συνεχίσουν τον αγώνα μόνο με δική τους ευθύνη και αφού παραδώσουν τον αριθμό τους στους κριτές των σταθμών. Οι χρόνοι αποκλεισμού βρίσκονται: 1) στο σαλέ του χιονοδρομικού 2ο σταθμό 11χλμ., στα 1.660μ. στις 3 ώρες και 2) στη θέση «Γκρίζιο» 24χλμ. 1.160μ. στις 5:30 ώρες. Τα όρια αποκλεισμού είναι κοινά για όλες τις κατηγορίες των αθλητών, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Μετά από τη συμπλήρωση του χρόνου που αναφέρεται, οι σταθμοί συνεχίζουν να καταγράφουν τους αθλητές αλλά ως εκπρόθεσμους, και οι αθλητές που καταφθάνουν εκεί έχουν υποχρέωση να παραδώσουν τον αριθμό τους. Οι αθλητές που επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν τη διαδρομή εκτός συναγωνισμού και με δική τους αποκλειστικά ευθύνη, έχοντας σε κάθε περίπτωση παραδώσει πρώτα τον αριθμό τους. Τέλος, για να θεωρηθεί ένας τερματισμός κανονικός, θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 8:30 ώρες, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, όλων των κατηγοριών. Όσοι αθλητές τερματίσουν εκπρόθεσμα, θεωρούνται ότι έφτασαν έγκυρα μέχρι το τελευταίο σημείο αποκλεισμού (Γκρίζιος) και θα παρουσιαστούν στα επίσημα αποτελέσματα ως "εγκαταλείψαντες". Η εκκίνηση και ο τερματισμός του αγώνα βρίσκονται σε απόσταση 500μ. από τη θέση «Γκρίζιος».

- Στον αγώνα Ursa Trail 20χλμ. δεν υπάρχουν ενδιάμεσα χρονικά όρια αποκλεισμού (πόρτες) και κλείνει στις (5) πέντε ώρες μετά την εκκίνηση.

- Ο αγώνας Ultra Ursa Trail 100χλμ. κλείνει (26) είκοσι έξι ώρες μετά την εκκίνηση. Θα υπάρχουν χρόνοι αποκλεισμού (πόρτες) σε δύο σημεία: στη Βοβούσα (38οχλμ. 975μ. υψόμετρο) στις 8 ώρες και στη Μηλιά (68οχλμ. 1.150μ. υψόμετρο) στις 16 ώρες. Σε αυτούς τους δύο σταθμούς θα υπάρχουν και οι σάκοι ανεφοδιασμού των αθλητών (drop bags). Οι αθλητές που δεν θα συνεχίσουν μετά τους δύο παραπάνω σταθμούς θα μεταφερθούν από τηn Διοργάνωση στο Μέτσοβο.

6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ: Κάθε αθλητής φέρει τον αριθμό αγώνα (bib) πάνω του, τον οποίο και είναι υποχρεωμένος να έχει πάνω σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια όψη της μπλούζας του. Ο αριθμός πρέπει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να διπλωθεί, αποκρύβοντας έτσι οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται πάνω στον αριθμό (χορηγοί, λογότυπα κλπ). Ουσιαστική αλλοίωση του αριθμού, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους υπεύθυνους καταγραφής των Σταθμών τιμωρείται με αποκλεισμό.

7. ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η σήμανση της διαδρομής που τοποθετείται από τη Διοργάνωση, είναι προσωρινή, με στόχο την εξυπηρέτηση των αθλητών και μετά τον αγώνα θα αφαιρεθεί. Πρόκειται κυρίως για πινακίδες χιλιομετρικών ενδείξεων ή κατευθυντήρες της διαδρομής. Παράλληλα θα υπάρχει και μόνιμη σήμανση της διαδρομής με το πάτημα της αρκούδας.

8. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Επιτρέπεται εξωτερική υλική βοήθεια (τροφή, ρουχισμός, μπατόν) προς τους αθλητές. Επιτρέπεται η συνοδεία των αθλητών από πρόσωπα που δεν φέρουν αριθμό αγώνα. Η συνοδεία του αθλητή από οικεία πρόσωπα στα τελευταία μέτρα της διαδρομής επιτρέπεται.

9. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: Επιτρέπεται η χρήση μπατόν πεζοπορίας. Επίσης, επιτρέπεται η κατοχή και χρήση χάρτη, πυξίδας, GPS, κινητού τηλεφώνου ή ασυρμάτου (VHF).

10. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη κάθε είδους αντικειμένων κατά μήκος της διαδρομής, όπως πλαστικά μπουκάλια ή οποιοδήποτε άλλο υλικό συσκευασίας στερεάς ή υγρής μορφής τροφής που καταναλώνουν οι αθλητές στη διάρκεια του αγώνα. Σε κάθε σταθμό τροφοδοσίας υπάρχει ειδικός πλαστικός σάκος απορριμμάτων. Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να ρίχνουν απορρίμματα μέσα στο σάκο. Απόρριψη υλικών συσκευασίας ή άλλων μη οργανικών απορριμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής πέρα από τα προκαθορισμένα, επισύρει ποινή αποκλεισμού.

11. ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ: Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να κινούνται στο μονοπάτι χωρίς να σχηματίσουν ομάδες που εκτείνονται σε πλάτος, εμποδίζοντας έτσι τους αθλητές που θα ήθελαν να προσπεράσουν. Όταν κάποιος αθλητής ειδοποιείται ότι πρέπει να κάνει στην άκρη για να προσπεραστεί, θα πρέπει να παραμείνει στην ανηφορική (εσωτερική) πλευρά της πλαγιάς.

12. ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: Η διοργάνωση αναλαμβάνει την τροφοδοσία των αθλητών, υποστηρίζοντάς τους σε εννέα (9) ενδιάμεσα σημεία της διαδρομής στα 40χλμ., σε τρία (3) στα 20χλμ. και σε πέντε (5) σημεία για τα 100χλμ.

13. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΑΚΙΔΙΑ: Δεν προβλέπεται υποχρεωτικός εξοπλισμός για τους αθλητές στους αγώνες των 40 και 20 χιλιομέτρων. Συστήνεται όμως να μεταφέρουν μικρό σακίδιο πλάτης ή μέσης, με κάποια βασικά εφόδια γυαλιά, καπέλο, ασκό ή παγούρι με φαρδύ στόμιο, στερεά τροφή της επιλογής τους για να καλύψουν τις ανάγκες τους στα ενδιάμεσα των σταθμών. Κάθε αθλητής είναι πλέον υπεύθυνος για την επιλογή του σκεύους (κύπελλο, δοχείο, ασκός, μπουκάλι, παγούρι κλπ) το οποίο πρέπει να φέρει, ώστε να μπορεί να δεχτεί τις δικαιούμενες ποσότητες υγρών. Οι ποσότητες υγρών θα προσφέρονται με πρακτικό δοσομετρητή από το προσωπικό των Σταθμών. Για λόγους ταχύτητας, οι αθλητές θα πρέπει να έχουν δοχεία με φαρδύ στόμιο, για γρήγορο γέμισμα. Η εγκατάλειψη σακιδίου κατά μήκος της διαδρομής στα σημεία κεντρικών σταθμών γίνετε με ευθύνη του αθλητή.

Ειδικά για τον αγώνα Ultra Ursa Trail 100km προβλέπεται υποχρεωτικός εξοπλισμός που περιλαμβάνει τα παρακάτω:
σακίδιο πλάτης, χωρητικότητας τουλάχιστον 7 λίτρα, φακός κεφαλής με ανταλλακτικές μπαταρίες, αλουμινοκουβέρτα, μακρυμάνικο ισοθερμικό μπλουζάκι, αδιάβροχο αντιανεμικό με κουκούλα mini φαρμακείο με επίδεσμο πλάτους τουλάχιστον 7εκ. και μήκους 1,5μ. και 4 hansaplast μεσαίου μεγέθους, κινητό τηλέφωνο, Υδροδοχείο (επιλογής του αθλητή), με περιεχόμενο τουλάχιστον 500 ml. Θα υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης δύο drop bags στους σταθμούς Βοβούσας(37οχλμ.) και Μηλιάς (68οχλμ.).
Οι σάκοι των αθλητών θα είναι δικής τους επιλογής (κατά προτίμηση από αδιάβροχο υλικό), ώστε να είναι ανθεκτικοί.
Επίσης, η Διοργάνωση συνιστά να μη γίνεται άσκοπη κατανάλωση υλικών μιας χρήσης. Οι σάκοι θα περιέχουν οτιδήποτε εκτιμά ο ίδιος ο αθλητής ότι θα χρειαστεί ως υποστήριξη (τροφή, ρουχισμός κλπ). Μέσα στους σάκους απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε αιχμηρού αντικειμένου (μαχαίρια, πιρούνια κλπ), για να αποφευχθούν τυχόν μικροατυχήματα ή φθορές στο περιεχόμενο του σάκου ή και σε αυτό άλλων αθλητών. Η Διοργάνωση αναλαμβάνει τη μεταφορά των «σάκων ανεφοδιασμού-drop bag» προς τους σταθμούς Βοβούσας και Μηλιάς, όπως και την επιστροφή τους στον τερματισμό.
Η Διοργάνωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν θραύση αντικειμένων που περιέχουν οι σάκοι.
Ειδικό καρτελάκι με τον BiB number θα δοθεί στους αθλητές, προκειμένου να το τοποθετήσουν στον σάκο ανεφοδιασμού του τερματισμού τους.
Η παραλαβή των «drop bags» θα γίνεται από τη Διοργάνωση το μέχρι τις 9 το βράδυ πριν την εκκίνηση του στο χώρο της Γραμματείας.
Η Διοργάνωση σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού προβλήματος, που θα προκαλέσει συναγερμό στις αρμόδιες ομάδες διάσωσης, θα ελέγξει παράλληλα και τον υποχρεωτικό εξοπλισμό του αθλητή. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο εν λόγω αθλητής έθεσε σε κίνδυνο τον εαυτό του με δική του υπαιτιότητα (λόγω ελλιπούς εξοπλισμού), τότε ως ποινή θα του επιβληθεί η αποβολή από τον αγώνα και ο αποκλεισμός από τη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς. Ως περιπτώσεις σοβαρής αμέλειας, μπορούν να θεωρηθούν οι εξής:

  1. τραυματισμός από πτώση στο σκοτάδι λόγω έλλειψης φακού,
  2. υποθερμία εξαιτίας απουσίας κατάλληλου ρουχισμού,
  3. αφυδάτωση λόγω απουσίας υδροδοχείου.

14. ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η συντόμευση (κόψιμο) της διαδρομής απαγορεύεται και τιμωρείται με αποκλεισμό. Ο κάθε αγωνιζόμενος έχει την ευθύνη και υποχρεούται να παρακολουθεί προσεκτικά τα προειδοποιητικά σήματα σε συγκεκριμένα τμήματα του μονοπατιού, τα οποία δείχνουν ένα απαγορευμένο κόψιμο/διαδρομή.

15. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Τα Σημεία Ελέγχου του αγώνα είναι 7 για τον «Ursa Trail 40χλμ.», 3 για το «Ursa Trail 20χλμ» και 10 για τα 100χλμ. Όλοι οι Σταθμοί Τροφοδοσίας είναι ταυτόχρονα και Σημεία Ελέγχου. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό τους, ώστε να τους καταγράφουν οι κριτές. Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής φορά αντιανεμικό μπουφάν, θα πρέπει φτάνοντας στο Σταθμό Ελέγχου να φροντίσει να επιδείξει τον αριθμό του. Άρνηση επίδειξης του αριθμού σημαίνει αποκλεισμό. Όποιος αθλητής δεν περάσει έστω κι από έναν σταθμό Ελέγχου θεωρείται άκυρος. Η Διοργάνωση μπορεί να τοποθετήσει και επιπλέον σημεία ελέγχου για την διασφάλιση της διαδρομής.

16. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή, το αργότερο 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του. Η απόφαση της επιτροπής ενστάσεων, που απαρτίζεται από τον Διευθυντή Αγώνα, τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής και τους υπεύθυνους σταθμάρχες στη ζώνη ευθύνης των οποίων καταγράφηκε το συμβάν, εκδίδεται το αργότερο μέχρι την ώρα των απονομών και είναι τελεσίδικη.

17. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η Επιτροπή αναλαμβάνει να επιτηρήσει τη διαδρομή του αγώνα με εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα ασφάλειας, διάσωσης και παροχής ιατρικής βοήθειας στους αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη. Σε περιπτώσεις όπου το προσωπικό ασφάλειας και οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για λόγους ασφάλειας, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση συμμόρφωσης σημαίνει αποκλεισμό.

18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ / ΑΝΑΒΟΛΗ : Αν παραστεί ανάγκη (εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες), οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τη διαδρομή ή και να αναβάλλουν για μικρό χρονικό διάστημα την εκκίνηση, προκειμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών.

19. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα επίσημα (οριστικά) αποτελέσματα του αγώνα δημοσιοποιούνται αρκετές ημέρες μετά τον αγώνα, προκειμένου να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων και ο απαραίτητος έλεγχος.

20. ΕΠΑΘΛΑ: Θα δοθούν μετάλλια σε όλους τερματίσαντες αθλητές.
- Στον Ursa Trail 40χλμ. θα δοθούν κύπελλα στην κατηγορία ανδρών: 1) στους τρεις πρώτους της γενικής κατάταξης, 2) στον πρώτο αθλητή άνω των 50 και 3) στον μεγαλύτερο σε ηλικία τερματίσαντα.
Στην κατηγορία γυναικών θα δοθούν κύπελλα: 1) στις τρεις πρώτες της γενικής κατάταξης 2) στην πρώτη αθλήτρια άνω των 50 και 3)στην μεγαλύτερη σε ηλικία τερματίσασα.
Επίσης θα δοθούν χρηματικά έπαθλα στην κατηγορία ανδρών: 1ος 400€, 2ος 300€ και 3ος 200€ και τέλος έπαθλο 200€ για τον κάτοχο του νέου ρεκόρ διαδρομής ανδρών και 200€ για την κάτοχο του νέου ρεκόρ διαδρομής γυναικών. Στην κατηγορία γυναικών τα χρηματικά έπαθλα θα είναι: 1η 300€, 2η 200€ και 3η 100€.
Θέλοντας να τιμήσουμε περαιτέρω την επίδοση των αθλητών στον αγώνα των 40χλμ. καθιερώνουμε ειδική βράβευση με έπαθλο το χνάρι της αρκούδας.
Οι αθλητές με επίδοση κάτω από 4:00 ώρες θα βραβεύονται με το χρυσό χνάρι.
Οι αθλητές με επίδοση από 4 ώρες μέχρι 4:30 το ασημένιο και από 4:30:01 μέχρι 5:00 ώρες θα λάβουν το χάλκινο χνάρι.
Οι αθλήτριες με επίδοση κάτω από 5 ώρες θα βραβεύονται με το χρυσό χνάρι, από 5:00 μέχρι 5:30 το ασημένιο και από 5:30:01 μέχρι 6:00 το χάλκινο χνάρι.
- Στον αγώνα Ursa Trail 20χλμ. στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών θα βραβευθούν οι τρεις πρώτοι και οι τρεις πρώτες της γενικής κατάταξης.
- Στον αγώνα Ultra Ursa Trail 100χλμ. θα βραβευθούν : 1) οι έξι πρώτοι της γενικής κατάταξης, 2) ο πρώτος αθλητής άνω των 50 και 3) ο μεγαλύτερος σε ηλικία τερματίσας.
Στην κατηγορία γυναικών θα βραβευτούν: 1) οι τρεις πρώτες της γενικής κατάταξης 2) η πρώτη αθλήτρια άνω των 50 και 3)η μεγαλύτερη σε ηλικία τερματίσασα.

21. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το κόστος συμμετοχής των αγώνων είναι: στα 40χλμ. 30 ευρώ και στα 20χλμ. 20 ευρώ. Επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μέχρι μία εβδομάδα πριν τη λήξη των εγγραφών και επιβάρυνση 5 ευρώ.
Το κόστος συμμετοχής για τον Ultra Ursa Trail θα ανακοινωθεί αργότερα.

22. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η Διοργάνωση διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογράφισης και κινηματογράφησης του αγώνα, που πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες. Κάθε αθλητής του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση συμμετοχής, αποδέχεται αυτόματα το συγκεκριμένο όρο, γνωρίζοντας ότι ενδέχεται να εμφανιστεί το πρόσωπό του σε φωτογραφίες ή βίντεο, χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από τυχόν δημοσίευση υλικού του αγώνα.

23. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι' αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται ωστόσο να ζητηθεί από κανέναν αθλητή να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση. Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε σημεία της διαδρομής όπου ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε οικονομικής ευθύνης σε περίπτωση εξωτερικής βοήθειας σε οποιονδήποτε αθλητή.

24. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ: Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Share This

Οι χορηγοί μας